Charles Fitch – zbiór pism

Niniejsza publikacja będzie wzbogacana o dalsze materiały, które są wyjątkowe i dotąd nieznane polskiemu czytelnikowi. W marcu 2024 roku dodany został kolejny rozdział.

Pobierz tutaj aktualną wersję.

© inspiredbooks.de 2024 (publikacja może być w niezmienionej formie dowolnie wykorzystywana do celów osobistych, niekomercyjnych).

Lekcje biblijne (do 15 numeru)

Tutaj znajdują się dawniejsze publikacje. Powstały one w trakcie tłumaczenia innych, większych projektów. Ich tematy były moim własnym studium. Jakkolwiek niektóre wymagają nieznacznej rewizji typograficznej, udostępniam je bez zmian. Wierzę, że te myśli będą coraz bardziej aktualne dla tych, którzy rozumieją potrzebę przygotowania się na przyjście Chrystusa. „Lekcje biblijne” będą kontynuowane w dalszym wpisie na tej stronie.

1 – „Duch Antychrysta”
2 – „Co oznacza zwycięstwo Chrystusa dla nas?”
3 – „Isaiah 61:10-62:9”
6 – „I ujrzy wszystkie ciało zbawienie Boga”
7 – „I rozmnożę Nasienie twoje jak gwiazdy nieba”
8 – „Dlaczego Antioch IV Epifanes nie może być 'małym rogiem’ z Księgi Daniela?”
9 – „Kim są słudzy usprawiedliwieni przez Wiernego Sługę z Księgi Izajasza?”
10 – „Co się stało w 538 roku?”
11 – „Inauguracja antytypicznej służby świątynnej w Liście do Hebrajczyków”
12 – „Prawdziwa religia”
13 – „List do Efezjan 1,4”
14 – „Każdym słowem pochodzącym z ust Bożych”
15 – „Ostatnie Pokolenie”

„Kroki do Chrystusa” – Ellen G. White (nowe wydanie z 2018 roku)

Tytuł niniejszej książki określa jej cel – ma być pomocą dla każdego, kto szuka pokoju, wynikającego z całkowitego poddania woli Bogu i trwania w zgodności z Jego Duchem. Doprawdy niejednego dzielą od Chrystusa zaledwie kroki. Zbawienie w Nim jest aż tak bliskie, że wystarczą kroki. Chrystus nazwał Siebie „Drogą” (Jan 14,6), na której człowiek może być przywrócony do jedności z Bogiem. Owe kroki zostały przedstawione w tej książce językiem miłości, którą objawia każde ze słów Bożych.

Ta edycja jest rewizją tłumaczenia z 1998 roku, szczególnie w odniesieniu do jego słownictwa, zaczerpniętego z Biblii Gdańskiej. Wraz z wersją PDF dostępne są nagrania audio.

© inspiredbooks.de 2014 (wszystkie nagrania i publikacja mogą być w niezmienionej formie dowolnie wykorzystywane do celów osobistych, niekomercyjnych). Czyta Ksawery Jasieński. Nagranie zrealizowano w studio Arka, w Warszawie. Podkład muzyczny za zgodą wydawcy: Siódma część (Aria, sopran) z Kantaty BWV 36 („Schwingt freudig euch empor”), w wykonaniu Orkiestry J. S. BachStiftung St Gallen, kierowanej przez Rudolfa Lutza. Jako soliści występują w tej części Nuria Rial (sopran) i John Holloway (skrzypce). Więcej informacji o tym nagraniu dostępne na stronie www.bachstiftung.ch.

Pobierz pliki mp3: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]

Pobierz pdf (najnowsza rewizja z konkordancją)