Projekt „Pragnienie Wieków“ – Ellen G. White

W trakcie realizacji projektu tekst książki jest nieustannie korygowany. W celu wykazania postępu pracy (aż do jej zakończenia) na drugiej stronie umieszczany będzie numer wersji. Pierwsze dwie cyfry wskazują na ostatni dodany rozdział. Dwie następne cyfry za kropką wskazują na ostatni skorygowany rozdział. Obok numeru wersji znajduje się data ostatniej kompilacji. Tutaj możesz pobrać aktualną wersję.