„Kroki do Chrystusa” – Ellen G. White (nowe wydanie z 2018 roku)

Tytuł niniejszej książki określa jej cel – ma być pomocą dla każdego, kto szuka pokoju, wynikającego z całkowitego poddania woli Bogu i trwania w zgodności z Jego Duchem. Doprawdy niejednego dzielą od Chrystusa zaledwie kroki. Zbawienie w Nim jest aż tak bliskie, że wystarczą kroki. Chrystus nazwał Siebie „Drogą” (Jan 14,6), na której człowiek może być przywrócony do jedności z Bogiem. Owe kroki zostały przedstawione w tej książce językiem miłości, którą objawia każde ze słów Bożych.

Ta edycja jest rewizją tłumaczenia z 1998 roku, szczególnie w odniesieniu do jego słownictwa, zaczerpniętego z Biblii Gdańskiej. Wraz z wersją PDF dostępne są nagrania audio.

© inspiredbooks.de 2014 (wszystkie nagrania i publikacja mogą być w niezmienionej formie dowolnie wykorzystywane do celów osobistych, niekomercyjnych). Czyta Ksawery Jasieński. Nagranie zrealizowano w studio Arka, w Warszawie. Podkład muzyczny za zgodą wydawcy: Siódma część (Aria, sopran) z Kantaty BWV 36 („Schwingt freudig euch empor”), w wykonaniu Orkiestry J. S. BachStiftung St Gallen, kierowanej przez Rudolfa Lutza. Jako soliści występują w tej części Nuria Rial (sopran) i John Holloway (skrzypce). Więcej informacji o tym nagraniu dostępne na stronie www.bachstiftung.ch.

Pobierz pliki mp3: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]

Pobierz pdf (najnowsza rewizja z konkordancją)